PAYLAŞ

EDİRNEDE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Bir zamanlar Osmanlı imparatorluğuna başkentlik yapmış bu şehir Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan karayolu üzerindeki serhat şehridir. Tarihteki önemi çok büyüktür Edirne´nin. Edirne, TuncaArdave Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte kurulmuştur. Karasal iklim hakimdir. Yunanistan ve Bulgaristan’ın yanında kuruludur. Şehir merkezi Yunanistan’a 7 km, Bulgaristan’a 17 km uzaklığındadır. Hamzabeyli, Kapıkule, Pazarkule ve İpsala sınır kapısı olmak üzere Avrupaya açılan 4 sınır kapısı vardır Edirne´de.
Yağlı güreş deyince ilk aklımıza gelecek şehir Edirne olacaktır elbette çünkü tarihi kırkpınar güreşleri burada yapılmaktadır. Edirneye ilk girdiğinizde bu güreşleri simgeleyen pehlivan heykeli karşılayacktır sizi.
pehlivan-heykeli
Tabiki şehire girer girmez muhteşem görüntüsüyle Mimar Sinanın ustalık eseri olan Selimiye Camisini göreceksiniz tam karşınızda.
selimiye-camisi
Mimar Sinan‘ın en güzel eseri, seksen yaşında yaptığı Edirne Selimiye Camii‘dir. Selimiye’nin kubbesi, Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. 31,50 metre çapındaki kubbe, sekizgen şeklindeki gövde üzerine oturmuştur. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. Sinan bu camiin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye’de gösterdiğini belirtmektedir.
Bilinen eserleri: 84 camii, 53 mescid, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 364 adettir.

  Mimar Sinan‘ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii eskiden kavak meydanı denilen yerdeki Yıldırım Beyazıt’ın saray arsası üzerine yapılmıştır. 
   Fakat bir rivayete göre Camini arsası içinde bir lale bahçesi varmış ve bu lale bahçesinin  sahibi kadın  Camii inşaatı için arsasını satmaya yanaşmamış. Uzun uğraşlardan sonra kadın arsayı bir şartla satmayı kabul etmiş. Arsasının sembolik olarak yaşatılması için bir lale motifi yapılmasını istemiş. Mimar Sinan da lale motifini yapmış fakat ters olarak.
   Camideki lale motifi lale bahçesini, lalenin ters yapılması ise kadının tersliğini ifade etmektedir.
   Ters lale dahil Selimiye çinilerinde 101 ayrı lale motifi kullanılmıştı

 Osmanlı padişahı II. Selim’in Mimar Sinan‘a yaptırdığı camidir. Sinan’ın 90 (bazı kitaplarda 80 olarak geçer) yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan’ın gerekOsmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir.
Caminin kapısındaki kitabeye göre yapımına 1568 (Hicri:976) yılında başlanmıştır. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmışsa da ancak II. Selim’in ölümünün ardından 14 Mart 1575’te ibadete açılmıştır.
Selimiye’nin kubbesinde daha önce hiçbir cami veya mabedde görülmemiş bir teknik kullanılmıştır. Bu sanayi öncesi mimaride tek kubbeli mekan yapılarında ulaşılan bir “doruk nokta” olarak kabul edilir. Yüksekliği 43.28 m. olan kubbe 2000 tondur ve filayağı denilen sekiz sütun üzerine oturtulmuştur. Mimar Sinan kendi icad ettiği 8 dayanaklı cami planının en başarılı örneğini Selimiye Camii’nde sergilemiştir.
Selimiye Camii’nin külaha kadar 70.80 m. külah ve alem dahil 85 m. yüksekliğinde, 3.80 m. çapında üçer şerefeli dört zarif minaresi vardır. Dünyada Selimiye’den yüksek minaresi olan tek cami Delhi’deki Kutb-Minar’dır, ancak bu caminin minaresi Selimiye’ye göre çok kalındır.
Selimiye Camii minarelerinden ikisinin üçer merdiveni vardır. Bu minareler cami avlusunun kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerindedir. Merdivenler üç ayrı şerefeye çıkacak olan müezzinlerin birbirlerine engel olmadan çıkmalarını sağlar. Bir merdiven doğrudan üçüncü şerefeye çıkarken diğer merdiven ikinci ve üçüncü şerefeye, bir diğeri ise birinci ve üçüncü şerefeye çıkar.
Selimiye Çinileri İznik’in en parlak döneminin üretimi olup; 1572 Tarihli bir fermanla buradan sipariş edilmiştir.Camiyi yaptıran Padişah ikinci Selim, pencerelere kadar çini olmasını, pencerelerin üstüne Fatiha Suresi’nin çini ile yazılmasını emretmiştir. Mihrap çıkıntısındaki çini düzeninde buna uyulurken, Hünkar mahfilinin çini düzeninde uygulanmadığı görülür.Selimiye camisinin neden Edirneye yapıldığı hakkında çeşitli rivayetler vardır , bazıları şu şekildedir; Selimiye’yi yaptırtan Kanuni’nin oğlu İkinci Selim, 22 Haziran 1567’de İstanbul’dan Edirne’ye gelmiş ve Avusturyalılar’la yapılan barış anlaşmasına kadar burada kalmıştır. Caminin yapım kararının o günlerde verildiğini söyleyenler vardır. Bir başka anlatıma göre ise Türkler tarafından “Seddi İslam” olarak algılanan Edirne’nin seçilmesinde padişahın gördüğü bir rüya rol oynamıştır. Buna göre Hz. Muhammed, bu rüyada Padişaha Edirne’yi ve şimdiki yeri işaret etmiştir.   Diğer yandan, İkinci Selim’in kentle ilgisinin gençlik yıllarında başladığı, Kanuni’nin İran Seferine çıkarken onu tahtının korunması için Edirne’de bıraktığını ve Padişahın Edirne’ye özel bir sevgiyle bağlı olduğunu hatırlatarak; Edirne tercihinin bu durumdan etkilendiğini ileri sürenler vardır.

   28 Haziran 2011 Salı Günü, Paris’te yapılan UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısında Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi’nin Dünya Mirası Listesi’ne adaylığını değerlendirdi ve komite oybirliğiyle Selimiye Camii ve Külliyesi’nin Dünya Mirası Listesine girmesine karar verdi.

selimiye-arastasi
Sultan III Murat (1574-1595) camiye gelir getirmesi için Mimar Davut Ağa’ya yaptırmıştır Yapı topluluğunun dış avlusunun batı kenarı boyunca uzanan arasta, arazinin batıya doğru eğimli olduğundan ötürü avlu zemininden 5 metre daha aşağıdadır.Avludan buraya iki merdivenle inilmektedir.

Bir imparatorluğa başkentlik yapmış Edirne´de bir çok tarihi eser bulunur. Selimiye camiinden başka başlıca tarihi camiler şu şekildedir;

   ESKİ CAMİ: Selimiyenin hemen karşısında, şehir merkezinde bulunur eski cami.Edirne’de zamanımıza ulaşmış ilk orjinal abidevi yapı olarak da bilinir. Caminin yan kapısı üzerindeki kitâbeye göre mimarı Konyalı Hacı Alâaddin, kalfası ise Ömer ibn-i İbrahim’dir. Caminin, kuzey ve kuzeydoğu kısımlarında birer minaresi bulunur.Osmanlı tarihinde Fetret Devri diye anılan dönemde Süleyman Çelebi tarafından 1403 yılında inşaasına başlandı. I. Mehmed tarafından 1414’te tamamlandı. Osmanlı padişahlarından II. Ahmed ve II. Mustafa’ya bu camide kılıç kuşanma törenleri yapıldı. 1749 yılında yangından, 1752’de ise depremden zarar gören cami; I. Mahmud döneminde onarıldı. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından, 1924-1934 yıllarında tekrardan restorasyona uğradı.

uc-serefeli-cami
ÜÇ ŞEREFELİ CAMİ: Şehir merkezinde bulunan bu cami 1443-1447 arasında, Sultan II.Murat yaptırmıştır. Cami Osmanlı sanatında erken ile Klasik dönem uslübu arasında yer alır. Burada,ilk kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 24 m. çapındaki büyük merkezi kubbe, ikisi paye, dördü duvar payesi olmak üzere altı dayanağa oturur. Yanlarda daha küçük ikişer kubbe ile örtülü kare bölümler vardır. Yapı, bir yenilik olarak, enine dikdörtgen bir yapıdır. Böylece enine gelişen mekana ulaşılmak istenmiştir. Bu planı Mimar Sinan İstanbul camilerinde daha gelişmiş biçimiyle uygulamıştır. Ayrıca, Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk kez bu Camide kullanılmıştır. Avlunun dört köşelerine minareler yerleştirilmiştir.Üç Şerefeli Cami, bu özellikleriyle sonraki camilere öncü olan anıtsal bir yapıdır. Basamaklı üç kapıdan girilen avlunun Sütunları, serpantinli breş,granit ve mermerdendir. Avlu pencerelerinden ikisinin alınlıkları çini süslemedir. Lacivert ve ak renkli çiniler, bitkisel kıvrık dal bordürü ile çevrilidir. Burada Sultan II.Murat’ın adı geçmektedir. Revak kubbelerindeki özgün kalem işleri, Osmanlı Camileri’ndeki en eski örneklerdir. Camiye adını veren üç şerefeli anıtsal minare, 67.62 m. yüksekliğindedir. Her şerefeye ayrı yollardan çıkılması ilginçtir. Minare gölgesi kırmızı kaştan zikzaklar ve ak karelerle devinim kazanmıştır. Kaidesinde Bursa Kemerli sağır nişler vardır.

NE YENİR hemen tahmis meydanına gelin ve şimdiye kadar birçok yerde duyduğunuz o meşhur Edirne ciğeri ile ödüllendirin kendinizi, Edirnede bir çok ciğerci olmasına rağmen Ciğerci Aydın diğerlerinden bir adım öne çıkmıştır Tahmis meydanında bulunan Ciğerci Aydına geldiğinizi önündeki kuyruktan anlarsınız. Burası dar uzun bir salondan oluşan küçük bir işletme ve başka şubeleride yok, servis mükemmel ve oldukça hızlı. Kişi başı 10tl ye kendinize güzel bir ziyafet çekebilirsiniz. 

 

tava-ciger

Tabiki ciğer yemeye mecbur değilsiniz herkes ciğer yemeyebilir, ciğer sevmeyenler yine tahmis meydanında hemen Aydının karşısında Kırkpınar Lokantasına girsinler, burası oldukça şık dizayn edilmiş 3 katlı bir yer. İçerisi ferah geniş, Girişte kasap reyonundan ne tür et istiyorsanız kendiniz seçip ızgaraya atırıyorsunuz etinizi, etin yanında ciğerde bulmanız mümkün burada.
Unutmadan şunuda belirteyim canınız işkembe corbası çekerse benim en favori yerim olan Köfteci TAŞKIN ı mutlaka gidin. Tahmis meydanına inişte Antik parkın karşısında bulunan 10 metrekarelik  bu iki masalık dükkan çok uzun yıllardan beri işkembe çorbası, kuru fasülye ve köfte yapmakta. Şunu kesinlikle söyleyebilirim Türkiyenin başka hiç bir yerinde bu adamın çorbasından daha güzelini bulamazsınız. Ama erken davranın çoğu zaman işkembe öğlene kalmaz biter.

taskin-iskembe-salonu

SARAÇLAR CADDESİ

saraclar-caddesi

Kırkpınar zamanı gelirseniz bu caddede birçok etkinliğe rastayabilirsiniz, özellikle gece ünlü sanatçıların konserleri burada olmaktadır. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası. Her sene Haziran ayı sonu ila Temmuz ayı başında Edirne’de düzenlenir. Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele ederler. Son gün yapılan finallerde her boyun (kategorinin) birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenir. Bunlardan en önemlisi başpehlivandır. Güreşler esnasında Kırkpınar Festivali düzenlenir ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir.

 

davulcular

 

saraclargecit1

Kırkpınar zamanı Akşam saatlerine yakın saraçlar caddesinde Belediye Bandosu öncülüğünde, arkasında Kırkpınar davulcuları ve birçok  Balkan ülkelerinden gelen kafilelerle birlikte Edirne stadı istikametine geçit töreni düzenlenir, Stada varınca her ülkenin gençleri kendi foklorlerini bizlere sergilerler, Kırkpınar zamanı kaçırılmaması gereken bir etkinlik.

Aslında Kırkpınar, Edirne’yi Ortaköy’e bağlayan 35 kilometrelik yolun üzerinde, Simavina (Samona) ile Sarı Hızır Köyleri arasında bulunan ve Balkan Savaşından sonra Yunanistan sınırlarında kalan Nazif Ağa tarlası da denilen çimenlik bir yerin adıdır. Bu alanın bir tarafı Topçu Ali Ağa’nın tarlası, bir tarafı çayırlık, bir tarafı Tikio’lu Recep Ağanın tarlası, bir tarafı Çilingiroğlu’nun sebze bahçesi ve bir tarafı da Kırklar çeşmesidir.
Güreşler, 1923 yılından itibaren Edirne’nin “Sarayiçi” denilen yöresinde yapılmaya başlanmıştır. Yağlı güreşin en önemli öğelerinden olan davul ve zurnada Kırkpınar’a has bir melodi bulunmaktadır. Yağlı güreşlere çalacak olan müzisyenlerin güreş ezgilerini çok iyi bilmeleri, güreşin gidişatına göre müziğin ritmini ayarlamaları gerekmektedir.
Kırkpınar güreşlerinin en temel öğelerinden biri ağalık müessesesidir. Önceleri pehlivanları güreşe çağıran, yarışmaları düzenleyen, gelen konukları ağırlayan, yemek ve yatacak yerlerini temin eden, örf ve adetlere uygun olarak güreşlerin yapılmasını sağlayan, ödüller veren Kırkpınar Ağaları idi… Ancak şimdi “Kırkpınar Ağası”, saydığımız bu faaliyetlerin hepsini karşılayamadığından ve bir etkinlik çerçevesine toplandığından, masrafların büyük bir çoğunluğu Belediyelerce karşılanmaktadır. 2013 yılında 652. si yapılan güreşler tam bir panayır havasında Edirneye renk katmaktadır.

sarayici

Geldik ermeydanına; resimde gördüğünüz yer Sarayiçinin ön girişidir ve arka planda Adalet Kasrı gözükmektedir. Aslında Sarayiçi bir ada şeklindedir Bir yanında Tunca Nehri, diğer yanında yine tuncanın bir kolu olan İki akarsu tarafından çevrelenmiştir. Sarayiçine giriş  önden Sarayiçi köprüsü vasıtasıyla,arkadan ise Fatih köprüsü vasıtasıyla sağlanmaktadır.

sarayici_koprusu
SARAYİÇİ KÖPRÜSÜ: 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde inşa edilmiştir. Sarayiçi semtini Edirne’ye bağlayan güzel bir köprüdür.Kanuni Köprüsü 1553-1554 yıllarında yapılmıştır. 60 metre uzunluğunda olup, açıklıkları 9.75 metre, köprü yolu genişliği 4,5. metredir.Dört gözlüdür. Düzgün köşe planlı, başlık kısmı piramit şeklindedir. Köprü gözleri orta ayağın sağ ve solunda yer alır. Ayaklarda boşaltma gözleri yoktur. 1902 yılında selde zarar gören köprü o dönemde; son olarak ise 1990 yılında onarılmıştır.Sarayiçi denilen bölgeyi ve Tunca Adasını şehre bağlayan bu köprüye halk arasında Saray Köprüsü denir.Bazı kitaplarda Sultan Süleyman Köprüsü olarak anılan yapı Mimar Sinan’ın şaheserleri arasında sayılır.

fatih-koprusu
FATİH KÖPRÜSÜ 

Fatih Sultan Mehmet devrinde 1452’de yaptırılmış taş bir köprüdür. Tunca Adasından bu köprüyle çıkılır. Tunca’nın Fatih Köprüsü yakınları ve Adalet, Bostancıbaşı ile İftar Kasırları arasından geçen kolu boyunca kesme taştan yapılma rıhtımlar ilgi çekicidir.Tunca ve Meriç Nehri etrafına sıralanmış 450 kadar olduğu söylenen köşklere adına zevrak denilen büyüklü küçüklü sandallarla gidilir ve bu rıhtımlar kullanılırdı.

adalet_kasri
   Adalet Kasrını görmektesiniz, Kanuni’nin kanunlarını burada yazdırdığı söylenir. Kasrın önünde iki taş vardır. Bunlardan sağdaki, seng-i arz, halkın dilekçelerini değerlendirilmek için üzerine bıraktığı taştı. Soldaki, seng-i ibrette ise ölüm cezasına çarptırılanların kelleleri sergilenirdi. Günümüzde Edirne Müzesi Müdürlüğüne ait bir yapı olup, zaman zaman resim sergileri açılmaktadır.

 

 av-kosku
Yaz sıcağından bunaldıysanız ve yorulduysanız saray içinden Tavuk ormanına doğru biraz yürüyün, burası sık ağaçlarla kaplı kenarından tunca akan küçük bir orman tam ortasındaki yürüyüş yolunun sanında 4.Memmet in Av köşkü var, günümüzde bu av köşkünün çevresi kır kahvesi olarak kullanılmakta, burada gözlemenizi yeyip ,çayınızı yudumlayabilirsiniz.
Av Köşkü: Padişah IV. Mehmet (Avcı Mehmet) tarafından 1671 yılında yaptırılmış olup; bugün küçük bir eki ayaktadır. Bülbül Köşkü olarakta anılmaktadır.
Tavuk ormanı adeta bir bitki labaratuvarı gibidir, Tavuk Ormanı, otsu soğanlı ve tıbbi değeri olan bitkilerle doludur ve bu alanda şunları görebilirsiniz: Akyıldız, Morsümbül-Adasoğanı, Dağ Sümbülü-Arapotu, Akçebardak, Gölsoğanı, Çoban Değneği, Yaban Soğanı, Düğün Çiçeği, Andız, Çiğdem, Yılan Yastığı-Dana Ayağı, Karakafes.Sarayiçinden çıktıktan sonr Meriç Nehri istikametine doğru gidip Meriç kenarında dinlenebilir, Meriç boyuna sıralanmış kamu tesislerinden faydalanabilir veya Belediyenin Protokol evi isimli kafesine oturup  çayınızı yudumlayabilirsiniz. Dilerseniz öğretmen çay bahçesinde veya Polis bahçesinde akşam yemeğinizi yersiniz, Dilerseniz DSİ nin mesire yerinde pikniğinizi yapabilirsiniz. Bu saydıklarımdan hariç Meriç boyunda onlarca kahvaltı salonu ve şık restaurantlar bulunmaktadır. Emirgan çay bahçesi buranın en eski en bilinen yerlerindendir, konumuda çok iyidir hemen köprü başında Meriçin tam boyunda bulunmaktadır.
meric-koprusu

 Meriç Köprüsü : Mecidiye Köprüsü veya diğer adıyla Meriç Köprüsü; Bu köprünün yapımı 1832 yılında Edirne’yi ziyaret eden Sultan II.Mahmut’un emriyle gündeme gelmiştir. O yıllarda burada ahşap bir köprü bulunmaktaymış. Köprünün yapımı bütçe sıkıntıları nedeniyle 1842’de Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış ve 1847’de bitirilmiş köprüdür.Edirne – Karaağaç yolunda, Meriç Nehri üzerinde yer alır. 263 metre uzunluk, 7 metre genişlikte, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli olup yanlara doğru eğimli özellikler taşımaktadır. Mermer yazıtlı köşkü olan köprünün kubbesinde daha önceleri güneş motifi olduğu bilinmektedir.Bitiminde köprüye konulan kitabe, Yunan İşgali döneminde işgalciler tarafından söktürülmüştür. Edirne’nin en yeni Osmanlı yapısı köprüsüdür. 12 kemerli olup, güzel bir görünüşü vardır. Günbatımının dünyada en güzel izlenebildiği noktalardan olduğu söylenir.

Tunca Köprüsü: Edirne’de Tunca Nehri üzerindeki Edirne’nin Karaağaç ile bağlantısını sağlayan köprüyü Sultan II.Mehmet zamanında defterdarlık görevinde bulunmuş olan Ekmekçizade Ahmet Paşa 1608-1615 yıllarında yaptırmıştır. Köprünün mimarı İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ni de yapmış olan Sedefkâr Mehmet Ağa’dır.

tunca-koprusu
Meriç Köprüsünü geçktikten sonra iki yanı ağaçlarla kaplı  taş yoldan 1km kadar devam ederseniz Karaağaç a ulaşırsınız. Bu ismi eminim herkes tarih kitaplarında duymuştur.  Ayrıca bu yol üzerinde Kent orman piknik alanıda bulunmaktadır, bunun yanında bir çok kahvaltı edebileceğiniz yerler vardır.

karaagac-su-degirmeni

Karaağaç girişinde bu değirmen sizi karşılayacak, Değirmenden sol tarafa dönünce Karşılıklı şekilde birbirinden güzel kafeler göreceksiniz. Burada asmaların altına oturup kahvenizi içebilirsiniz, burda kahve içmenin tadı bir başka.
karaagac-kafeler
Kafeleri geçer geçmez Eskiden gar binası olan bugün Trakya Üniversitesi Rektörlüğü olan tarihi bina sizi karşılayacaktır.
trakya-universitesi-rektorluk

Karaağaç Tren İstasyonu Mimar Kemalettin Bey’in “Şark Demiryolları Şirketi” adına tasarladığı dört tren istasyonundan birisidir. Mimar Kemalettin Bey’in tasarımını yaptığı diğer istasyon yapıları arasında Filibe Garı, Selanik Garı ve Sofya Garı bulunmaktadır. Bunlardan Selanik Garı’nın yalnızca temelleri atılabilmiş, Sofya Garı II.Meşrutiyetten önce tamamlanmıştır.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra demiryolunun 337 km.lik bir bölümü Türk toprakları içerisinde kalmıştır. Bunun için de karaağaç Tren istasyonuna İstanbul’dan ulaşabilmek için Yunan sınırından geçme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Türk sınırı içerisinden geçen yeni bir demiryolu yaptırınca da Karaağaç tren İstasyonu önemini yitirmiş ve terk edilmiştir. 1974 Kıbrıs harekâtı sırasında istasyon bir süre ileri karakol görevini üstlenmiş ve daha sonra da Trakya Üniversitesi’ne verilmiştir. Bu istasyon binası bugün Trakya Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılmaktadır. Edirne için son derece önemli olan Lozan Antlaşmasını simgeleyen bir anıt ve bir de müze üniversite tarafından tren istasyon binasının yanına yapılmıştır.

lozan-aniti
Lozan Antlaşması’yla Yunanistan’dan savaş tazminatı olarak alınan Edirne’nin Karaağaç yöresinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılmıştır. Yunanistan sınırına yaklaşık 3 km mesafede olan anıt Yunanistan’dan da görülebilinmektedir. 36,32 ve 17 metre yüksekliğindeki üç sütun ile barışı simgeleyen kadın heykelinden oluşan anıttaki 32 ve 17 metre yüksekliğindeki sütunlar arasına yerleştirilen kadın heykeli Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Başoğlu tarafından yapılmıştır. Burada aynı zamanda Lozan Meydanı ve Lozan Müzesi’de yer alır.

   Yünanistan´a geçmek isteyenler Rektörlükten sonra 3km daha giderek Pazarkule sınır kapısına ulaşabilirlir, yeşil pasaportu olanlar vize almadan geçibilir.  Ayrıca burası Arda nehri ile Meriç nehrinin birbiriyle buluştuğu noktarı ancak askeri bölge olduğu için göremezsiniz, bu noktadan öte Meriç nehri Türkiye sınırını belirlemektedir. Hal böyle oluncada bu noktada çok sık göçmen kaçakçılığı olur, çeşitli yollarla Edirneye ulaşan göçmenler eğer Meriç nehrini geçibilirlerse kendilerini Avrupada bulurlar.

Edirne´de gece kalacaksanız gece hayatınıda seviyorsanız Edirnenin gece hayatı size unutulmaz anlar yaşatabilir, en başta akla gelen yerler Zindanaltı Meyhanesi ve  Gazibaba Meyhanesidir. Bu meyhanelerde ocak başına oturup kebabınızı yerken rakınızı yudumlayabilir, esmer vatandaşların çaldığı müzikleri dinleyebilirsiniz, ilerleyen saatlerde  enerjinizi göbek atarak harcamaya hazırlıklı olun.

En kaliteli malzemelerle hazırlanan soğuk ve sıcak meze seçenekleri, seçkin Türk Sanat Müziği parçalarını ve uygun fiyatlarıyla bu meyhanelerde hoşça vakit geçirebilirsiniz.
Meyhane beni açmaz ben daha çok gençlerin arasında olmak isterim derseniz o zaman Ayşekadın kampüsü karşısında Efes Pilsen´in yaptığı sokakta hayat var tabelasının olduğu yere gideceksiniz. Edirne bir öğrenci şehri olduğundan burada öğrencilik çok zevkli geçecektir.  (ben kendimden biliyorum) Tüm gençlerin bu sokakta toplandığını göreceksiniz.

sokakta-hayat-var

leman-kultur
Edirne´de mutlaka görmemiz gereken bir yerde Şükrüpaşa anıtıdır. Edirneye tepeden bakan bu anıtın tarihteki önemi çok büyüktür.

sukru-pasa-heykeli

 

 

Balkan Savaşı sırasında Edirne’yi kahramanca savunan Şükrü Paşa ve Balkan Savaşı şehitleri anısına, savunma mevzilerinden biri olan Kıyık Tabya’da inşa edilmiştir. Kentin en yüksek yerinde bulunan Kıyık Tabya’da 28 Kasım 2000 tarihinde açılan Balkan Savaşı Müzesi, 14 bölüm ve 23 bonetten oluşmaktadır.

sukrupasa-tabya

   24 Eylül 1912 tarihinde Osmanlı Sofya Elçiliğinin İstanbul’a gönderdiği uyarı telgrafı yaklaşan tehlikeyi bildiriyordu: “Bulgarların ilk amacı Osmanlı’nın güçsüz Kırklarelitümenidir. Edirne’ye ise baskın taarruzu düşünüyorlar. Edirne müstahkem mevkii takviye edilmeli, vatani hizmet süresi dolan askerler terhis edilmemelidir.”

Bunun üzerine Edirne müstahkem mevkii kumandanlığına getirilen Mehmed Şükrü Paşa, Edirne kuşatması başlamadan bir hafta önce kente gelebildi. Edirne’nin savunması görevi verilen Şükrü Paşa’ya şehrin kuşatılması halinde 50 gün savunulması emri verilmişti. Bu sürede ya Bulgar ordularının geriletileceği ya da İstanbul’dan destek gönderileceği öngörülmüştü. Ancak Mehmed Şükrü Paşa, kurmayları Kâzım (Karabekir), Remzi (Yiğitgüden) ve Fuat Bey ile, İstanbul’dan destek alamamasına rağmen, Bulgar ve Sırp ordularının saldırılarına 5 ay 5 gün süreyle direnerek tarihe geçen bir savunma gerçekleştirdi.

Kısa bir belgeselini buldum Şükrüpaşanın dilerseniz buradan izleyebilirsiniz.

Şehri kahramanca savunması Avrupa basınında büyük yer bulduğu ve kamuoyunda takdir uyandırdığı için eğitim gördüğü Almanya’da adına küçük çaplı anıtlar dikilmiş; Fransız milleti adına bir kılıç ve hayranları tarafından binlerce imza ile bezenmiş bir altın kitap hediye edilmiştir.

Altı ay boyunca Sofya’da itibarlı bir esaret dönemi geçiren Şükrü Paşa, bu dönemi matematik ve topçuluk problemleri çözerek geçirdi. Hazırladığı bir kitabı Bulgar veliahdı Boris’e hediye etti.
Balkan Savaşı’nda tarihe geçen başarılarından sonra rütbesi tekrar Birinci Ferikliğe yükseltildi ve emekli edildi. Günlerini kütüphanesinde çalışmakla geçirdi. Edirne savunması sırasında yakalandığı siyatik hastalığının tedavisi için gittiği Bursa kaplıcalarında zatürreye yakalandı ve İstanbul’a dönüşünde evinde 5 Haziran 1916 günü hayatını yitirdi.
Naaşı, Müttefik kuvvetler komutanlarının katıldığı büyük bir askeri törenle İstanbul’da Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Edirne halkının isteği ve ailesinin uygun görmesi üzerine mezarı 1998’de Edirne’de yapılan anıt-mezara nakledildi .
Gezerken oldukça duygulanacağınız bu anıt bugün askeri bölgedir girişinde asker nöbet tutar, kimlik bırakarak ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz.
   Edirne hakkında daha bir çok yazılacak yazı , söylenecek söz vardır benim atladığım yerleri siz kendiniz gezerek görebilirsiniz, Edirne mutlaka görülmesi gereken bir şehir benim için, eminim sizde gördüktan sonra benim gibi düşüneceksiniz.

728 YORUMLAR

 1. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same
  nearly a lot often inside case you shield this hike.

 2. Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a
  new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have
  done a outstanding job!

 3. magnificent submit, very informative. I’m wondering why the other
  experts of this sector don’t understand this.
  You should proceed your writing. I’m sure, you
  have a huge readers’ base already!

 4. Thanks , I’ve recently been searching for info approximately this topic for a while
  and yours is the best I have found out till now.
  But, what about the conclusion? Are you sure about the supply?

 5. Hi, Neat post. There is a problem along with your web site in internet explorer, may test this?
  IE nonetheless is the market chief and a good section of other folks will omit your fantastic writing
  due to this problem.

 6. Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your website and take the feeds also?

  I’m satisfied to seek out so many helpful info right here in the put up, we want work
  out more strategies on this regard, thank you for sharing. .
  . . . .

 7. Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I’m attempting to find
  things to enhance my website!I suppose its ok to use
  a few of your ideas!!

 8. Can I simply say what a comfort to find someone who actually understands what they are discussing on the internet.
  You actually understand how to bring a problem to
  light and make it important. More people should check this out and understand this side of
  the story. I can’t believe you aren’t more popular since you most certainly possess the gift.

 9. We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site provided us with useful info
  to work on. You’ve done a formidable task and our entire community will be grateful
  to you.

 10. Hey there would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I
  must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?

  Cheers, I appreciate it!

 11. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.

  All the best cheap flights 3gqLYTc

 12. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for
  a blog site? The account helped me a applicable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered brilliant transparent concept

 13. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.

  I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not
  already 😉 Cheers!

 14. Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding something
  completely, except this piece of writing gives good understanding yet.

 15. Greetings! I know this is kinda off topic but I was
  wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 16. constantly i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is
  also happening with this paragraph which I am reading now.

 17. First of all I would like to say excellent blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to find out how you center yourself
  and clear your head before writing. I have had a
  hard time clearing my mind in getting my ideas out there. I truly
  do take pleasure in writing but it just seems like the first
  10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out
  how to begin. Any recommendations or hints? Cheers!

 18. Excellent article. Keep writing such kind of information on your blog.

  Im really impressed by your blog.
  Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and individually recommend to my friends.

  I am sure they’ll be benefited from this website.

 19. [url=https://vyvod-iz-zapoya-na-domu-ufa-2407.ru/]Вывод из запоя в Уфе[/url]

  Центр «Спасение» – лидер в области лечения алкоголизма в Уфе. Наши специалисты работают по выводу из запоя с выездом к вам в любое время суток и готовы быстро помочь даже в самой сложной ситуации. Мы боремся за здоровую полноценную жизнь каждого пациента.

  Вывод из запоя в Уфе

 20. [url=https://lechenie-narkomanii-v-ufe-2406.ru]Лечение наркомании в Уфе[/url]

  Центр лидер в области лечения наркомании в Уфе. Наши специалисты работают с выездом к вам в любое время суток и готовы быстро помочь даже в самой сложной ситуации. Мы боремся за здоровую полноценную жизнь каждого пациента.

  Лечение наркомании в Уфе

 21. Aleyna Tilki is breaking the mold as she makes a name
  for herself in the music industry. The edgy Turkish singer-songwriter started
  her singing career at 14 years old, and now, at the age of 22, she already has multiple hits and high.

 22. Watch Naruto Hentai Xxx porn videos for free, here on Discover the growing collection of high quality
  Most Relevant XXX movies and clips. No other sex tube is more
  popular and features more Naruto Hentai Xxx scenes than Pornhub!
  Browse through our impressive selection of porn videos in HD quality on any device you own.

 23. Labioplasti (İç Dudak Düzeltme) Labioplasti işlemi sadece iç dudakların kesilerek kısaltılması değildir.
  Labioplastinin hem estetik hem de fonksiyonel yapılması çok önemlidir.

  Op. Dr. Ebru Ünal, Vadistanbul’da ve Adana’da bulunan Ebru Ünal Kadın Sağlığı Kliniği’ nde Estetik Fonksiyonel Labioplasti uygulamasını yapmaktadır.

 24. Islam, islami bilgiler, islami haberler, dini bilgiler,
  islami soru ve cavaplar, ayetler, hadisler, dualar islamveihsan’da!
  Kuran ve Sünnet Yolunda İslami Bilgiler islamveihsan’da!
  Bildiğiniz 1 Ayeti Bizimle Paylaşın!
  casus yazılım silme; casus yazılım silme.
  BİLİM ve TEKNOLOJİ.

 25. Kadın göğüslerini amını okşuyor araması için 733⭐
  porno filmi listeniyor. En iyi kadın göğüslerini amını okşuyor sikiş videoları 7DAK ile, kaliteli sikiş videoları,
  türkçe izlenme rekoru kıran seks izle. 7 338.820 Video.
  Muhteşem Vücutlu Zenci Kadını Çok Sert Amdan Ve Götten Sikiyor.

 26. En sevdiğiniz pompino amatoriale italiano japon porno filmleri
  ve oral seks japon porno videoları kategorisini bul ve ünlü stüdyolardan Amatör ya da profesyonel porno
  taramaya başladı. Ücretsiz sert sikiş Japon porno filmlerinin kullanılabilirliğini şimdi ücretsiz kayıt yaptırmadan kontrol edin. Bize gelin ve
  kendiniz gör Her Connoisseur için bir Japon porno.

 27. You actually make it seem so easy together with your presentation but I
  in finding this matter to be actually one thing that I feel I would by no means understand.
  It sort of feels too complicated and very broad for me.

  I am having a look forward in your next publish, I’ll try to get the hang
  of it!

  Check out my web page tracfone 2022

 28. These worrisome drug drug interactions were consistent with the results of postmarketing surveillance, which prompted withdrawal of mibefradil from the market by its manufacturers in June 1998, even before complete results of the trial became available purchase cialis loteprednol cost of diflucan without insurance Rodrigues said sugar prices, just coming off three yearlows, are weaker this year

 29. com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Or 20 20Usa 20Viagra 20Sales usa viagra sales Countries like Bermuda, often labelled a tax haven byWestern lawmakers, said that once they agreed to shareinformation with the United States, other large countriespressured them for a similar deal levitra cuanto dura el efecto I just worry that it s a newer drug and not FDA approved for this purpose

 30. Dear tatilmaceralari.com administrator, You always provide in-depth analysis and understanding.

 31. To generate pcDNA5 FRT TO AQP2, AQP2 S256A, or AQP2 S256D myc constructs, AQP2 cDNAs were amplified by PCR and cloned into pcDNA5 FRT TO using the following primers forward 5 GGCCGAATAGGGCCCAAGCGGCCGCGACTCTAG 3 and reverse 5 GGCCGAATAGGATCC GAGCTCGGTACCAAGCTT 3 comprare cialis online The three sacrifices in the temple were originally the objects is furosemide a potassium sparing diuretic that had to be dealt with quickly, but for the three sacrifices who had mastered at least the fourth level magic, Physician really loved and hated them, and was reluctant to kill them

 32. amoxicillin buy canada: [url=http://amoxicillins.com/#]where can i buy amoxicillin without prec[/url] amoxicillin 500 mg for sale

 33. can i get mobic without dr prescription [url=https://mobic.store/#]cost generic mobic without insurance[/url] where to get generic mobic without prescription

 34. Furthermore, depressed patients are less likely to adhere to treatment regimens buy cialis generic National Comprehensive Cancer Network NCCN and other clinical guidelines recommend use of Oncotype DX testing in specific patient populations as an aid to decisions regarding adjuvant chemotherapy

 35. canadian pharmacy 24 [url=https://certifiedcanadapills.pro/#]onlinepharmaciescanada com[/url] legitimate canadian pharmacies

 36. Скоростроительные здания: экономический доход в каждом блоке!
  В современной действительности, где секунды – доллары, быстровозводимые здания стали настоящим спасением для бизнеса. Эти новейшие строения обладают твердость, эффективное расходование средств и скорость монтажа, что обуславливает их оптимальным решением для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций[/url]
  1. Быстрое возведение: Время – это самый важный ресурс в коммерции, и объекты быстрого монтажа дают возможность значительно сократить время строительства. Это чрезвычайно полезно в сценариях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать получать доход.
  2. Экономия: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто остается меньше, по сравнению с обычными строительными задачами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, объекты быстрого возвода – это превосходное решение для коммерческих проектов. Они включают в себя молниеносную установку, эффективное использование ресурсов и надежность, что позволяет им лучшим выбором для предприятий, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и гарантировать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих проектов!

 37. With these concerns, should investors then look only at the current market cap of a cryptocurrency and not care about its fully diluted market cap? Market cap, short for market capitalization, shows a cryptocurrency’s total market value, making it an important metric for crypto investors as it measures the size and dollar worth of a cryptocurrency project. Moreover, Europe is reportedly close to reaching an agreement regarding crypto legislation. The overall cryptocurrency market cap is the combined value of all the cryptocurrencies on the market. Since cryptocurrencies tend to be volatile, the market cap is also highly volatile and often goes through significant changes. To see how it works, this guide will cover cryptocurrency market caps and what they can tell investors. You may hear companies described as large-cap, mid-cap or small-cap—or even mega-cap or micro-cap. The delineation between each group can vary, but generally, you’ll see them broken down like this:
  https://www.bookmarking-online.win/margin-crypto
  Crypto Exchange users can also access Crypto Lending, buy newly-listed coins at a discount with The Syndicates, join Trading Arena competitions, and earn high yield by depositing CRO into Supercharger’s liquidity pools. Traders are also eligible for additional trading fee discounts by paying trading fees with Crypto’s native CRO tokens. Marszalek first approached Matt Blaze, a law and computer science professor who had owned the crypto web domain for more than two decades. Blaze was an outspoken critic of cryptocurrencies: “Cryptocurrency somehow combines everything we love about religious fanatics with everything we love about Ponzi schemes,” he wrote in a tweet from 2017, and had stated that his domain was “not for sale.” Eventually, it was. The terms of the deal remain private, but in 2018 Blaze sold the domain, and Monaco was rebranded as Crypto. (Blaze did not respond to requests for comment, and Marszalek declined to discuss the details of the deal—but he did tell me he believed Blaze received hundreds of offers.)

 38. pharmacy website india [url=http://indianpharmacy.life/#]cheapest online pharmacy[/url] п»їlegitimate online pharmacies india

 39. Скоростроительные здания: коммерческий результат в каждом кирпиче!
  В нынешней эпохе, где моменты – финансы, скоростройки стали истинным спасением для фирм. Эти современные конструкции сочетают в себе солидную надежность, эффективное расходование средств и молниеносную установку, что дает им возможность оптимальным решением для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство быстровозводимых зданий цена[/url]
  1. Скорость строительства: Часы – ключевой момент в предпринимательстве, и быстровозводимые здания обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это особенно ценно в случаях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать монетизацию.
  2. Экономия средств: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, цена скоростроительных зданий часто бывает менее, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции – это первоклассное решение для коммерческих задач. Они включают в себя быстроту монтажа, финансовую эффективность и устойчивость, что обуславливает их наилучшим вариантом для предпринимательских начинаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и выручать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего делового мероприятия!

 40. Moreover, Holter and colleagues 21 demonstrated that DAX 1 could sequester AR in the cytoplasm, inhibiting its activation, presumably by both transcriptional and nontranscriptional mechanisms, indicating a possible function of DAX 1 as a cytoplasmic retention factor cialis without a prescription Asang asked You mean, the world we are in now is erectile dysfunction 47 this circle Asang pointed to a circle on the ground, which Gu Min drew before The circle that came out marked erectile dysfunction 47 the world they were in, and what Assan pointed to was another circle beside it

 41. Наши мастерские предлагают вам возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и изобретательные идеи в сегменте внутреннего дизайна. Мы фокусируемся на изготовлении текстильных панно со складками под по индивидуальному заказу, которые не только делают вашему дому особенный образ, но и подчеркивают вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на пластиковые окна[/url] – это комбинация изящества и практичности. Они генерируют комфорт, очищают люминесценцию и поддерживают вашу конфиденциальность. Выберите материал, оттенок и отделка, и мы с с радостью создадим занавеси, которые именно подчеркнут особенность вашего внутреннего дизайна.

  Не ограничивайтесь обычными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать текстильные шторы, которые будут соответствовать с вашим неповторимым вкусом. Доверьтесь нашей команде, и ваш дом станет помещением, где каждый компонент отражает вашу уникальность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]sun-interio1.ru[/url].

  Закажите занавеси со складками у нас, и ваш съемное жилье преобразится в оазис стиля и комфорта. Обращайтесь к нашей команде, и мы предоставим помощь вам реализовать в жизнь личные фантазии о совершенном дизайне.
  Создайте свою индивидуальную историю внутреннего оформления с нашей командой. Откройте мир альтернатив с занавесями со складками под по индивидуальному заказу!